• Göteborg'ta yaşayan müslüman Türklerin ve diğer müslümanların dini görevlerini yerine getirebilmeleri için yeni imkanlar hazırlamak, mevcut imkanları korumak ve geliştirmek, müslüman gençlerin dini ve kültürel eğitimleri için imkanlar sağlamak.
  • İsveç’te yaşayan Türk toplumunun ve diğer müslümanların dini ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, gerekli maddi imkanların sağlanması amacına yönelik çalışmalar yapmak, müslümanların yiyecek ihtiyaçlarının dini usullere göre giderilmesine yardımcı olmak üzere organizasyonlarda bulunmak.
  • Göteborg'ta bulunan Türk toplumunun ve diğer müslümanların manevi bakımdan gelişmesi için imkanlar sağlamak, bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.
  • İslam Dinini tanımak isteyenlere bu dinin gerçek yapısı, mahiyeti, özellikleri konusunda bilgi vermek, gerekli kitap ve benzeri kaynakların temininden yardımcı olmak.
  • Göteborg'taki bütün müslümanların İslam dini konusunda bilgi edinmeleri için gerekli eğitim, öğretim ve kültürel konularda tedbirler alınmasına yardımcı olmak, gerekirse bu ülkedeki dini, sosyal ve idari kuruluşlarla işbirliği yapmak.
  • Göteborg'ta yaşayan müslümanlara dini, kültürel, ilmi, sosyal ve sanatsal hizmet alanlarında hizmetler vermek, gerektiğinde gençlere yönelik sportif çalışmalar için imkanlar hazırlamak.
  • Müslüman olmak isteyenlere İslam dini hakkında bilgi vermek ve yardım etmek.
  • Evlerinde çocukları ile problemleri olan ailelere yardımcı olmak.
  • Müslümanların inanç, ibadet ve ahlaki değerlerini korumalarına yardımcı olmak üzere; yazılı, sesli, görüntülü neşriyatta bulunmak.
  • Müslümanların dini bayramlarını gereğince kutlamalarına yardımcı olmak.
  • Camimiz için kullanılabilecek gayrimenkullere sahip olmak, "İsveç Diyanet Vakfı" ile işbirliği yapmak, ve diğer İslami kuruluşlarla gerektiğinde temas kurmak.
Göteborg Namaz Vakitleri